Disclaimer

please take your own responsibility

Ecstatic Dance Maastricht *) is niet aansprakelijk voor (persoonlijke) ongevallen, opgelopen blessures, verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade – lichamelijk dan wel (im)materieel. Noch voor diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen.

Dit is van toepassing in en rondom het pand of buitenterrein waar Ecstatic Dance Maastricht haar activiteiten organiseert.

Ecstatic Dance Maastricht behoudt zich het recht voor iemand de toegang tot een activiteit te ontzeggen of hem/haar te verwijderen indien de gedragingen van hem/haar daar aanleiding toe geven of hij/zij niet de Guidelines voor Ecstatic Dance naleeft. Zulks uitsluitend ter beoordeling van Ecstatic Dance Maastricht.

Bezoekers aan activiteiten van Ecstatic Dance Maastricht die zaken, zowel roerend als onroerend, hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledig te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen aansprakelijk voor de volledige schade.

Wij doen ons best om via de website(s), Facebook pagina en event pagina’s zo accuraat mogelijk informatie te verstrekken. Check deze voorafgaand aan een Ecstatic Dance.

*) Onder Ecstatic Dance Maastricht wordt hier verstaan: de organisatoren, vrijwilligers, workshop aanbieders, inleiders, dj’s en andere aan Ecstatic Dance Maastricht gelieerde personen of organisaties. Alsmede de eigenaar en/of verhuurder en/of beheerder van het pand of buitenruimte waar Ecstatic Dance Maastricht haar activiteiten organiseert, en diens personeelsleden en vrijwilligers.